fbpx

 

PRIVACYVERKLARING YOUR MARKETING MINDS

 

Your Marketing Minds vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag je contact opnemen via marlou@yourmarketingminds.nl.

 

Artikel 1                     Wie zijn wij?

 

Your Marketing Minds is een eenmanszaak, gevestigd te (5975 BS) Sevenum aan de Peperstraat 7a. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68915209. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                     Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoelang wij deze gegevens zullen bewaren.

 

Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende gegevens, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan jouw social media accounts, de inloggegevens van de systemen waarin jij ons wilt laten werken en de antwoorden die jij invult op de vragenlijsten waarmee wij werken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaard. Jouw inloggegevens zullen wij na uiterlijk 30 kalenderdagen verwijderen.

 

In geval van coaching leggen wij daarnaast de problematiek en voortgang uit onze sessies vast in een (elektronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen of opnames van onze sessies.

 

Wij zullen bij bestelling van een online cursus of training jouw (bedrijfs)naam, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens na een bestelling tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Daarnaast verwerken wij in een dergelijk geval een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruiksnaam. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Ook verwerken wij in dit account de gegevens die jij zelf invult, jouw factuurgegevens en eventuele communicatie die jij plaatst in de community. Deze communicatie is ook zichtbaar voor andere deelnemers en het platform waar wij de online content op hosten. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert of de content niet meer voor jou beschikbaar is.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens en btw-nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, betalingsgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou verwijderen dan wel anonimiseren.

 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Wanneer wij gebruik maken van affiliate marketing worden er affiliate cookies op deze website geplaatst om te bepalen of wij een vergoeding van een van onze partners ontvangen, wanneer jij via deze website bent doorverwezen. Wij verwerken jouw naam, eventuele bedrijfsnaam, e-mailadres, website of social media account en bankrekeningnummer voor eigen affiliate marketing. Wij verwijderen deze gegevens zodra de cookie-periode van de affiliatie is beëindigd of jij geen lid meer bent van het affiliate programma

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics, Google Search Console, een Meta Pixel, conversions api en Mailblue en zijn aan de bewaartermijnen van deze partijen gebonden.

 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je leest meer over deze cookies en de persoonsgegevens die zij verwerken in ons cookiestatement.

 

Wanneer jij contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om jouw naam en e-mail. In geval van een aanvraag voor een kennismakingsgesprek verwerken wij daarnaast jouw bedrijfsnaam en telefoonnummer. Met het versturen van het formulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons zodat wij jouw vraag kunnen beantwoorden. De gegevens van dit formulier verwijderen wij zodra de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze wanneer ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

 

Wij verwerken jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

 

Wij verwerken tot slot jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de betreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails ontvangen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft.

 

Artikel 3                     Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij enkele gegevens over jou als persoon verwerken die wij hebben verkregen via het werken in de systemen van een van onze opdrachtgevers om te helpen met hun bedrijfsvoering.

 

Artikel 4                     Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons hebt laten verwerken.

 

  • Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien.
  • Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
  • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
  • Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  • Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

 

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afschermt BSN en pasfoto), naar marlou@yourmarketingminds.nl. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5                     Wie ontvangen jouw gegevens?

 

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken zullen wij passende beveiligingsmaatregelen treffen.

 

Artikel 6                     Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) beschikbaar is voor jou. Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.

 

Artikel 7                     Slotbepalingen

 

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar marlou@yourmarketingminds.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

COOKIESTATEMENT YOUR MARKETING MINDS

Your Marketing Minds maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij mijn website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

 

Artikel 1                     Welke cookies gebruik ik?

 

Hier kun jij een overzicht vinden van de cookies waar ik, via de website yourmarketingminds.nl gebruik van maak en waarom ik dit doe.

 

Functionele cookies

Ik maak gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat ik jou kan laten zien welke diensten en producten ik aanbied en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Analytische cookies

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van deze website tracken met Google Analytics en Google Search Console. Deze cookies weten of jij mijn site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kan ik pageviews tellen. Zo kan ik bepalen welke content het meest interessant is voor jou als bezoeker. Ik zet JavaScript ook in om de afbeeldingen op mijn website te beschermen.

 

Ik vind het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom heb ik de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

 

Ik heb een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en ik laat een deel van jouw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

 

Tracking cookies

Ik maak gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website, waaronder Meta, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na mijn website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kan ik op die andere website mijn advertenties tonen. Ik gebruik deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zal dit niet aan andere bestanden koppelen.

 

Ik maak tevens gebruik van de conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit mijn server naar Meta gestuurd. Dit doe ik om de impact van mijn advertenties en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

 

Ook reCAPTCHA van Google plaatst tracking cookies. Deze zorgen ervoor dat jij op basis van jouw gedrag en andere factoren een risicoscore krijgt. Uit deze risicoscore maakt Google op of er sprake is van een legitieme bezoeker of een spambot. Als legitieme bezoeker dien je vervolgens te bevestigen dat je geen robot bent om het (contact)formulier te kunnen versturen.

 

Wanneer ik gebruik maak van affiliate marketing worden er affiliate cookies op deze website geplaatst om te bepalen of ik een vergoeding van een van mijn partners ontvang, wanneer jij via deze website bent doorverwezen. Voor meer informatie verwijs ik jou naar de privacyverklaringen en cookiestatements van onderstaande partijen:

 

Marketing cookies worden ook geplaatst door MailBlue, zodat jij je aan kunt melden voor mijn e-book en ik kan volgen of jij doorklikt naar websitelinks uit mijn mailings en door , zodat jij mij chatberichten kunt sturen op de website.

 

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. Er worden enkel gegevens over jou als gebruiker naar deze partijen gestuurd wanneer jij de Vimeo of YouTube content afspeelt of een afspraak maakt via Calendly. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor mij als website-eigenaar. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

 

Artikel 2                     Cookies verwijderen

 

Wanneer jij mijn website voor het eerst bezoekt, wordt een pop-up getoond met uitleg over cookies en vraag ik jou welke cookies jij wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die ik jou kan leveren.

 

Let op: wanneer jij cookies uitschakelt in jouw browser of gebruik maakt van een ad-blocker, worden jouw gegevens via de conversions api nog steeds met Meta gedeeld. Jij kunt in mijn cookiebanner de toestemming voor deze overige technieken wel uitschakelen.

 

 

Artikel 3                     Slotbepalingen

 

Ik raad jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die ik gebruik, kun jij een e-mail sturen naar marlou@yourmarketingminds.nl.

Your Marketing Minds draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches